3 สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ ท่าพระ

3 สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ ท่าพระ

เที่ยวรอบกรุง “ย่านท่าพระ” เป็นหนึ่งในย่านที่ความสำคัญด้านการค้าขายของกรุงเทพมหานครมานานมากและยังเป็นย่านวัฒนธรรมที่ยังคงอนุรักษ์เรื่องราวมากมายในอดีตที่ผู้คนกรุงเทพมหานครคิดถึงอย่างมากมาย ทำให้เต็มไปด้วยร้านรวงเก่าแก่โบราณ สถาปัตยกรรมแนวศิลปะที่ยังคงการบูรณะให้ลูกหลานคนรุ่นใหม่มาเที่ยวชม และผู้คนที่อาศัยในย่านนี้หลายบ้านก็ยังคงวิถีชีวิตเรียบง่ายเหมือนอย่างในอดีตด้วย จึงเป็นย่านที่เหมาะกับคนชอบเที่ยวผ่อนคลายอยู่กับบรรยากาศดั้งเดิมของกรุงเทพมหานครท่ามกลางความคึกครื้นของผู้คน แนะนำว่าไม่ควรมาในช่วงเวลาที่กำลังรีบร้อน เพราะย่าน ท่าพระ ต้องเดินเที่ยว เดินถ่ายรูปชมบรรยากาศแบบสโลว์ไลฟ์ถึงจะคุ้มค่าแก่การได้มาสัมผัสกับบรรยากาศที่โหยหาซึ่งแทบไม่ค่อยได้เห็นแล้วในปัจจุบัน ซึ่งวันหยุดที่ใกล้ถึงหากคุณไม่รู้ว่าจะไปไหนดี ย่านท่าพระก็พร้อมจะต้อนรับคุณอย่างอบอุ่นเช่นกัน และคุณจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนหากได้ลองมากิน เที่ยว ชมใน 3 สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญใกล้ย่านท่าพระกัน

<< อ่ า น ต่ อ >>

  • การท่องเที่ยว
  • เที่ยวทั่วไทย
  • เที่ยวรอบกรุง
  • ทริคการเดินทาง